18. pravidelné jednání Rady městské části

Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 15. 5. 2023 15:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
na ukončení nájemních smluv výpovědí
Číslo usnesení
260/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
2.
Jednání
na ukončení nájemních smluv výpovědí
Číslo usnesení
261/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
na uzavření smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
262/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
4.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
263/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
5.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
264/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
6.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
265/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
7.
Jednání
k nabídce zpracování mzdové agendy
Číslo usnesení
266/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
8.
Jednání
na uzavření smlouvy na zakoupení vybavení do školní kuchyně v objektu Mateřské školy Obláček, Praha 9 – Černý Most, Šebelova 874
Číslo usnesení
267/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
9.
Jednání
k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 – Kyje, Šimanovská 16
Číslo usnesení
268/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
10.
Jednání
k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602
Číslo usnesení
269/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
11.
Jednání
na schválení účetní závěrky městské části Praha 14 za rok 2022
Číslo usnesení
270/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
12.
Jednání
na 8. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023
Číslo usnesení
271/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
13.
Jednání
na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. j. 0054/2018/OI/1101 na projekční práce objektu komunitního centra na pozemku parc. č. 697, č. 698, ulice Baštýřská
Číslo usnesení
272/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
14.
Jednání
k uzavření smluv o zapojení do projektu v rámci systému Corrency a poskytnutí finančního daru
Číslo usnesení
273/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
15.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy na elektromobil Škoda Enyaq se spol. Auto color Design s. r. o.
Číslo usnesení
274/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
16.
Jednání
na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, ke stavbě "FIS_FTTH_CZ_2974_12436_00133_Praha_Hloubětín_B, PL-213038_2117635"
Číslo usnesení
275/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
17.
Jednání
na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, ke stavbě "FIS_FTTH_CZ_2973_14912_00133_Praha_Hloubětín_A, PL-213039_2117646"
Číslo usnesení
276/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
18.
Jednání
na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, ke stavbě "PA_INS_FTTH_CZ_2856_14913_Praha_Kardašovská, PL-211350_2084607"
Číslo usnesení
277/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
19.
Jednání
ke změně usnesení č. 852/RMČ/2021 ve vztahu k projektu "Zprostupnění zelené plochy mezi ulicemi Jamská, Sicherova a Budovatelská, zřízení odpočinkového místa, instalace pevných košů na discgolf a betonového pingpongového stolu"
Číslo usnesení
278/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Liška Jan, Ing.
Poř. číslo
20.
Jednání
na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „ZŠ Generála Janouška – úprava výdejny“
Číslo usnesení
279/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
21.
Jednání
na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Participativní rozpočet – Fit park i pro seniory – Praha 14, Kyje, ul. Vlkovická“
Číslo usnesení
280/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
22.
Jednání
na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Participativní rozpočet – Dětské hřiště na Hutích“
Číslo usnesení
281/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
23.
Jednání
na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci farmářských trhů pro rok 2023
Číslo usnesení
282/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
24.
Jednání
na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 0019/2023/OSM_OddM/1070 za účelem prodloužení nájmu o 1 rok
Číslo usnesení
283/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
25.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1691/3, k.ú. Kyje, se společností HOTEL DIANA s.r.o. na dobu neurčitou
Číslo usnesení
284/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
26.
Jednání
na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností PODA a.s. na pozemek parc. č. 232/190, k.ú. Černý Most
Číslo usnesení
285/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
27.
Jednání
ke schválení nového vydání směrnice QS 72-01 V08R00 „Uzavírání a evidence smluv“ a směrnice QS 74-01 V07R00 „Zadávání veřejných zakázek“
Číslo usnesení
286/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
18. pravidelné jednání Rady městské části
Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 15. 5. 2023 15:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...