23. na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci farmářských trhů pro rok 2023

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 282/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


18. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 15.05.2023

č. 282/RMČ/2023


na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci farmářských trhů pro rok 2023


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci farmářských trhů na území městské části Praha 14 č. 065/2023/SMP14/1101 ze dne 1. 3. 2023 mezi městskou částí Praha 14 IČO: 00231312, se sídlem Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 14 - Černý Most, společností Správa majetku Praha 14, a. s., IČO 25622684, sídlem Metujská 907, 19800 Praha a společností Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o., IČ: 24249955, se sídlem Českobrodská 248/50, Hloubětín, 198 00 Praha 9, a to dle přílohy č. 1

    0

II. ukládá

  1. učinit právní jednání k uzavření smlouvy dle výroku č. I tohoto usnesení

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 11.05.2023

    0


Na vědomí:

OSM, SMP 14., a.s., TSP14 SP, s.r.o.

23. na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci farmářských trhů pro rok 2023
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 282/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...