19. ke změně usnesení č. 852/RMČ/2021 ve vztahu k projektu "Zprostupnění zelené plochy mezi ulicemi Jamská, Sicherova a Budovatelská, zřízení odpočinkového místa, instalace pevných košů na discgolf a betonového pingpongového stolu"

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 278/RMČ/2023
Předkladatel: Liška Jan, Ing.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


18. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 15.05.2023

č. 278/RMČ/2023


ke změně usnesení č. 852/RMČ/2021 ve vztahu k projektu "Zprostupnění zelené plochy mezi ulicemi Jamská, Sicherova a Budovatelská, zřízení odpočinkového místa, instalace pevných košů na discgolf a betonového pingpongového stolu"


Rada městské části Praha 14


I. revokuje

 1. usnesení č. 852/RMČ/2021 ze dne 13. 12. 2021 ve vztahu k projektu "Zprostupnění zelené plochy mezi ulicemi Jamská, Sicherova a Budovatelská, zřízení odpočinkového místa, instalace pevných košů na discgolf a betonového pingpongového stolu" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

  0

II. ukládá

 1. informovat autorku návrhu vítězného projektu "Zprostupnění zelené plochy mezi ulicemi Jamská, Sicherova a Budovatelská, zřízení odpočinkového místa, instalace pevných košů na discgolf a betonového pingpongového stolu" o revokaci usnesení č. 852/RMČ/2021 ve vztahu k jejímu projektu a o důvodech nerealizace projektu dopisem dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing. Jan Liška, člen rady

  Termín plnění: 31.05.2023

  0

 2. zajistit úklid lokality mezi ulicemi Jamská, Sicherova, Budovatelská (mapka viz příloha č. 2a tohoto usnesení)

  Zodpovídá: Ing. Karel Med, člen rady

  Termín plnění: 30.06.2023

  0


Na vědomí:

OŘEŠ, OŽP, OSŘK, OI

19. ke změně usnesení č. 852/RMČ/2021 ve vztahu k projektu "Zprostupnění zelené plochy mezi ulicemi Jamská, Sicherova a Budovatelská, zřízení odpočinkového místa, instalace pevných košů na discgolf a betonového pingpongového stolu"
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 278/RMČ/2023
Předkladatel: Liška Jan, Ing.

Podkladové materiály (4)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...