15. na uzavření kupní smlouvy na elektromobil Škoda Enyaq se spol. Auto color Design s. r. o.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 274/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


18. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 15.05.2023

č. 274/RMČ/2023


na uzavření kupní smlouvy na elektromobil Škoda Enyaq se spol. Auto color Design s. r. o.


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. uzavření kupní smlouvy na elektromobil Škoda Enyaq 60 iV 132 kW se spol. Auto color Design s. r. o., IČO: 47680326, se sídlem Opatovská 1251/69, 795 01 Rýmařov, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, a to mimo režim interní směrnice QS 74-01 Zadávání veřejných zakázek

  0

II. ukládá

 1. zajistit veškerá právní jednání k provedení bodu I. tohoto usnesení  
   

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 30.05.2023

  0


Na vědomí:

OHS, OPKČ, OŘEŠ   

15. na uzavření kupní smlouvy na elektromobil Škoda Enyaq se spol. Auto color Design s. r. o.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 274/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...