25. na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1691/3, k.ú. Kyje, se společností HOTEL DIANA s.r.o. na dobu neurčitou

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 284/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


18. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 15.05.2023

č. 284/RMČ/2023


na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1691/3, k.ú. Kyje, se společností HOTEL DIANA s.r.o. na dobu neurčitou


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1691/3, k.ú. Kyje, se společností HOTEL DIANA s.r.o. na dobu neurčitou, viz příloha č. 3

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1691/3, k.ú. Kyje, se společností HOTEL DIANA s.r.o. na dobu neurčitou

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 31.05.2023

    0


Na vědomí:

OSM, OŘEŠ

25. na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1691/3, k.ú. Kyje, se společností HOTEL DIANA s.r.o. na dobu neurčitou
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 284/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...