12. na 8. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 271/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


18. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 15.05.2023

č. 271/RMČ/2023


na 8. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. 8. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023 - dle přílohy

   

  schválený rozpočet  

  příjmy                                                                                          333.938,10 tis. Kč

  výdaje                                                                                         662.948,10 tis. Kč

  financování                                                                                 329.010,00 tis. Kč

   

  rozpočet po 7. rozpočtovém opatření ke dni 27. 4. 2023

  příjmy                                                                                            370.312,70 tis. Kč

  výdaje                                                                                        1.033.348,30 tis. Kč

  financování                                                                                   663.035,60 tis. Kč

   

  rozpočet po 8. rozpočtovém opatření ke dni 10. 5. 2023

  příjmy                                                                                            390.172,10 tis. Kč

  výdaje                                                                                        1.053.207,70 tis. Kč

  financování                                                                                   663.035,60 tis. Kč

  0

II. ukládá

 1. předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 30.09.2023

  0


Na vědomí:

OŘEŠ

12. na 8. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 271/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...