26. na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností PODA a.s. na pozemek parc. č. 232/190, k.ú. Černý Most

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 285/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


18. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 15.05.2023

č. 285/RMČ/2023


na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností PODA a.s. na pozemek parc. č. 232/190, k.ú. Černý Most


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností PODA a.s. na pozemek parc. č. 232/190, k.ú. Černý Most, viz příloha č. 3

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností PODA a.s. na pozemek parc. č. 232/190, k.ú. Černý Most

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 31.07.2023

    0


Na vědomí:

OSM

26. na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností PODA a.s. na pozemek parc. č. 232/190, k.ú. Černý Most
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 285/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...