8. na uzavření smlouvy na zakoupení vybavení do školní kuchyně v objektu Mateřské školy Obláček, Praha 9 – Černý Most, Šebelova 874

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 267/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


18. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 15.05.2023

č. 267/RMČ/2023


na uzavření smlouvy na zakoupení vybavení do školní kuchyně v objektu Mateřské školy Obláček, Praha 9 – Černý Most, Šebelova 874


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. uzavření smlouvy (formou objednávky a její akceptace), jejímž předmětem je dodávka a montáž vybavení do školní kuchyně v objektu Mateřské školy Šebelova, včetně likvidace stávajícího zařízení a zaškolení personálu, mezi příspěvkovou organizací Mateřská škola Obláček, Praha 9 – Černý Most, Šebelova 874, IČO: 70884498 a spol. GASTRO-EIS-TECHNIK CZ s.r.o., IČO: 24260517, dle nabídky ze dne 9. 2. 2023, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení, a to mimo režim interní směrnice QS 74-01 Zadávání veřejných zakázek

    0

II. ukládá

  1. informovat ředitelku Mateřské školy Obláček, Praha 9 – Černý Most, Šebelova 874 o stanovisku Rady městské části Praha 14 dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Josef Kutmon, člen rady

    Termín plnění: 31.05.2023

    0


Na vědomí:

OŘEŠ, OPKČ, MŠ Šebelova

8. na uzavření smlouvy na zakoupení vybavení do školní kuchyně v objektu Mateřské školy Obláček, Praha 9 – Černý Most, Šebelova 874
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 267/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...