27. ke schválení nového vydání směrnice QS 72-01 V08R00 „Uzavírání a evidence smluv“ a směrnice QS 74-01 V07R00 „Zadávání veřejných zakázek“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 286/RMČ/2023
Předkladatel: Koplíková Eva, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


18. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 15.05.2023

č. 286/RMČ/2023


ke schválení nového vydání směrnice QS 72-01 V08R00 „Uzavírání a evidence smluv“ a směrnice QS 74-01 V07R00 „Zadávání veřejných zakázek“


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. interní směrnici QS 72-01 V08R00 Uzavírání a evidence smluv, dle neveřejné přílohy č. 1 tohoto usnesení

  0

 2. interní směrnici QS 74-01 V07R00 Zadávání veřejných zakázek, dle neveřejné přílohy č. 2 tohoto usnesení

  0

II. ukládá

 1. zajistit nové vydání interních směrnic dle bodu I. tohoto usnesení
   
   

  Zodpovídá: Mgr. Eva Koplíková, tajemník

  Termín plnění: 25.05.2023

  0


Na vědomí:

všechny odbory ÚMČ Praha 14, SMP14, TSP14, příspěvkové organizace

27. ke schválení nového vydání směrnice QS 72-01 V08R00 „Uzavírání a evidence smluv“ a směrnice QS 74-01 V07R00 „Zadávání veřejných zakázek“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 286/RMČ/2023
Předkladatel: Koplíková Eva, Mgr.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...