16. na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, ke stavbě "FIS_FTTH_CZ_2974_12436_00133_Praha_Hloubětín_B, PL-213038_2117635"

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 275/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


18. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 15.05.2023

č. 275/RMČ/2023


na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, ke stavbě "FIS_FTTH_CZ_2974_12436_00133_Praha_Hloubětín_B, PL-213038_2117635"


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, ke stavbě "FIS_FTTH_CZ_2974_12436_00133_Praha_Hloubětín_B, PL-213038_2117635", viz příloha č. 3

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, ke stavbě "FIS_FTTH_CZ_2974_12436_00133_Praha_Hloubětín_B, PL-213038_2117635"

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 30.06.2023

    0


Na vědomí:

OSM

16. na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, ke stavbě "FIS_FTTH_CZ_2974_12436_00133_Praha_Hloubětín_B, PL-213038_2117635"
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 275/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...