11. na schválení účetní závěrky městské části Praha 14 za rok 2022

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 270/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


18. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 15.05.2023

č. 270/RMČ/2023


na schválení účetní závěrky městské části Praha 14 za rok 2022


Rada městské části Praha 14


I. bere na vědomí

 1. že byla sestavena účetní závěrka městské části Praha 14 za rok 2022 dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

  0

II. schvaluje

 1. účetní závěrku městské části Praha 14 sestavenou k 31. 12. 2022, uvedenou v příloze č. 1

  0

III. ukládá

 1. zajistit vyplnění informace o schválení účetní závěrky městské části Praha 14 za rok 2022 včetně souvisejících informací v SW GINIS

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 26.05.2023

  0


Na vědomí:

OŘEŠ, OSŘK

11. na schválení účetní závěrky městské části Praha 14 za rok 2022
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 270/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...