24. na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 0019/2023/OSM_OddM/1070 za účelem prodloužení nájmu o 1 rok

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 283/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


18. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 15.05.2023

č. 283/RMČ/2023


na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 0019/2023/OSM_OddM/1070 za účelem prodloužení nájmu o 1 rok


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 0019/2023/OSM_OddM/1070 za účelem prodloužení nájmu o 1 rok, viz příloha č. 3

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 0019/2023/OSM_OddM/1070 za účelem prodloužení nájmu o 1 rok

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 31.05.2023

    0


Na vědomí:

OSM, OŘEŠ

24. na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 0019/2023/OSM_OddM/1070 za účelem prodloužení nájmu o 1 rok
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 283/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...