7. k nabídce zpracování mzdové agendy

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 266/RMČ/2023
Předkladatel: Koplíková Eva, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


18. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 15.05.2023

č. 266/RMČ/2023


k nabídce zpracování mzdové agendy


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s akceptací nabídky společnosti DATACENTRUM systems & consulting, a. s., dle přílohy č. 1, mimo režim  směrnice QS 74-01 V06R00 "Zadávání veřejných zakázek" na dobu 5 měsíců

    0

II. ukládá

  1. zajistit veškerá právní jednání související s provedením výroku I. usnesení

    Zodpovídá: Mgr. Eva Koplíková, tajemník

    Termín plnění: 31.05.2023

    0


Na vědomí:

KÚ, OIKT

7. k nabídce zpracování mzdové agendy
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 266/RMČ/2023
Předkladatel: Koplíková Eva, Mgr.

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...