9. k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 – Kyje, Šimanovská 16

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 268/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


18. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 15.05.2023

č. 268/RMČ/2023


k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 – Kyje, Šimanovská 16


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. převod peněžních prostředků ve výši 100.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 – Kyje, Šimanovská 16

    0

II. ukládá

  1. zajistit převod peněžních prostředků ve výši 100.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 – Kyje, Šimanovská 16

    Zodpovídá: Josef Kutmon, člen rady

    Termín plnění: 31.05.2023

    0


Na vědomí:

OŘEŠ, OI, ZŠ Šimanovská

9. k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 – Kyje, Šimanovská 16
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 268/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...