13. na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. j. 0054/2018/OI/1101 na projekční práce objektu komunitního centra na pozemku parc. č. 697, č. 698, ulice Baštýřská

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 272/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


18. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 15.05.2023

č. 272/RMČ/2023


na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. j. 0054/2018/OI/1101 na projekční práce objektu komunitního centra na pozemku parc. č. 697, č. 698, ulice Baštýřská


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě č. j. 0054/2018/OI/1101 na projekční práce objektu komunitního centra na pozemku parc. č. 697, č. 698, ulice Baštýřská se společností: a3atelier s.r.o., se sídlem Konviktská 998/15, 110 00 Praha 1, IČO 241 64 500

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření  dodatku č. 2 ke smlouvě č. j. 0054/2018/OI/1101 na projekční práce objektu komunitního centra na pozemku parc. č. 697, č. 698, ulice Baštýřská se společností: a3atelier s.r.o., se sídlem Konviktská 998/15, 110 00 Praha 1, IČO 241 64 500

    Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

    Termín plnění: 26.05.2023

    0


Na vědomí:

OI, OŘEŠ

13. na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. j. 0054/2018/OI/1101 na projekční práce objektu komunitního centra na pozemku parc. č. 697, č. 698, ulice Baštýřská
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 272/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...