2. na ukončení nájemních smluv výpovědí

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 261/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


18. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 15.05.2023

č. 261/RMČ/2023


na ukončení nájemních smluv výpovědí


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. ukončení nájemních smluv uvedených v příloze č. 3, a to výpovědí dle ustanovení § 2288 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku s tříměsíční výpovědní dobou

    0

II. ukládá

  1. prostřednictvím společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. činit veškerá právní jednání k ukončení nájemních smluv výpovědí, dle výroku I.

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 31.08.2023

    0


Na vědomí:

SMP14, a. s. 

2. na ukončení nájemních smluv výpovědí
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 261/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...