10. k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 269/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


18. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 15.05.2023

č. 269/RMČ/2023


k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. převod peněžních prostředků ve výši 50.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 – Hloubětín, Štolmířská 602

    0

II. ukládá

  1. zajistit převod peněžních prostředků ve výši 50.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 – Hloubětín, Štolmířská 602

    Zodpovídá: Josef Kutmon, člen rady

    Termín plnění: 31.05.2023

    0


Na vědomí:

Na vědomí: OŘEŠ, OI, MŠ Štolmířská

10. k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 269/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...