14. pravidelné jednání Rady městské části

Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 3. 4. 2023 15:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 764, Rochovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
181/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
2.
Jednání
na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 694, nám. Plk. Vlčka ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14
Číslo usnesení
182/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
na vyhlášení Projektu podpory intervenčních programů na základních školách 2023
Číslo usnesení
183/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Krátký Jaromír
Poř. číslo
4.
Jednání
na realizaci Programu podpory adaptačních výjezdů na základních školách 2023
Číslo usnesení
184/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Krátký Jaromír
Poř. číslo
5.
Jednání
na uzavření smlouvy o zajištění ubytování včetně stravování a prostor pro účastníky vzdělávacího semináře pro pěstouny v r. 2023
Číslo usnesení
185/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
6.
Jednání
na 5. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023
Číslo usnesení
186/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
7.
Jednání
na zahájení veřejné zakázky na služby "Správce stavby - Polyfunkční budova Černý Most - Opakované řízení" zadávané v nadlimitním řízení
Číslo usnesení
187/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
8.
Jednání
na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo čj. 03/OŽPD/0006 s Janem Syrovátkou, IČO: 13107666
Číslo usnesení
188/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Med Karel, Ing.
Poř. číslo
9.
Jednání
na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemek parc. č. 1072/172, k. ú. Hloubětín, se společností CETIN a.s.
Číslo usnesení
189/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
10.
Jednání
na uzavření smlouvy o spolupráci se společností Globus ČR, v.o.s.
Číslo usnesení
190/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Liška Jan, Ing.
Poř. číslo
11.
Jednání
na přijetí daru od sponzora pro zajištění akce „Den Země na Praze 14“ pořádané dne 20. 4. 2023
Číslo usnesení
191/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Liška Jan, Ing.
Poř. číslo
12.
Jednání
na souhlas s uzavřením smlouvy o poskytování účetních služeb pro příspěvkovou organizaci Praha 14 kulturní
Číslo usnesení
192/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
13.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 221/428 (etapa B+C), k.ú. Černý Most, na dobu určitou se společností BELSTAV CZ, s.r.o.
Číslo usnesení
193/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
14.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 221/428 (etapa A), k.ú. Černý Most, na dobu určitou se společností BELSTAV CZ, s.r.o.
Číslo usnesení
194/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
15.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy na část pozemků parc. č. 2889/4 a parc. č. 2886/1, k.ú. Kyje, na dobu určitou se společností GLOB Production, a.s.
Číslo usnesení
195/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
16.
Jednání
k žádosti o změnu účelu nevyčerpaných finančních prostředků obdržených z VHP
Číslo usnesení
196/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
14. pravidelné jednání Rady městské části
Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 3. 4. 2023 15:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...