4. na realizaci Programu podpory adaptačních výjezdů na základních školách 2023

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 184/RMČ/2023
Předkladatel: Krátký Jaromír
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


14. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 03.04.2023

č. 184/RMČ/2023


na realizaci Programu podpory adaptačních výjezdů na základních školách 2023


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. vyhlášení Programu podpory adaptačních výjezdů na základních školách 2023 a jeho podmínky dle přílohy č. 1 

  0

II. ukládá

 1. zajistit informování základních škol o podmínkách Programu podpory adaptačních výjezdů na základních školách 2023
   

  Zodpovídá: Jaromír Krátký, místostarosta

  Termín plnění: 07.04.2023

  0


Na vědomí:

OSVZ, OŘEŠ

4. na realizaci Programu podpory adaptačních výjezdů na základních školách 2023
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 184/RMČ/2023
Předkladatel: Krátký Jaromír

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...