10. na uzavření smlouvy o spolupráci se společností Globus ČR, v.o.s.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 190/RMČ/2023
Předkladatel: Liška Jan, Ing.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


14. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 03.04.2023

č. 190/RMČ/2023


na uzavření smlouvy o spolupráci se společností Globus ČR, v.o.s.


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s uzavřením smlouvy o spolupráci s obchodní společností Globus ČR, v.o.s., IČO 63473291, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

    0

II. ukládá

  1. zajistit veškerá právní jednání k provedení bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 20.04.2023

    0


Na vědomí:

OSŘK, OŘEŠ

10. na uzavření smlouvy o spolupráci se společností Globus ČR, v.o.s.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 190/RMČ/2023
Předkladatel: Liška Jan, Ing.

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...