15. na uzavření nájemní smlouvy na část pozemků parc. č. 2889/4 a parc. č. 2886/1, k.ú. Kyje, na dobu určitou se společností GLOB Production, a.s.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 195/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


14. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 03.04.2023

č. 195/RMČ/2023


na uzavření nájemní smlouvy na část pozemků parc. č. 2889/4 a parc. č. 2886/1, k.ú. Kyje, na dobu určitou se společností GLOB Production, a.s.


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemků parc. č. 2889/4 a parc. č. 2886/1, k.ú. Kyje, na dobu určitou se společností GLOB Production, a.s., IČO: 27653021, dle přílohy č. 8

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření nájemní smlouvy na část pozemků parc. č. 2889/4 a parc. č. 2886/1, k.ú. Kyje, na dobu určitou se společností GLOB Production, a.s.

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 16.04.2023

    0


Na vědomí:

OSM, OŘEŠ

15. na uzavření nájemní smlouvy na část pozemků parc. č. 2889/4 a parc. č. 2886/1, k.ú. Kyje, na dobu určitou se společností GLOB Production, a.s.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 195/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...