2. na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 694, nám. Plk. Vlčka ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 182/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


14. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 03.04.2023

č. 182/RMČ/2023


na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 694, nám. Plk. Vlčka ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. návrh na přidělení bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 694, nám. Plk. Vlčka ul., Praha 9 na dobu určitou – 1 rok, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou Správou majetku Praha 14, a.s. a budoucím nájemcem na užívání bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 694, nám. Plk. Vlčka ul., Praha 9, na dobu určitou – 1 rok, dle výroku I.

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 31.07.2023

    0


Na vědomí:

SMP14, a. s.

2. na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 694, nám. Plk. Vlčka ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 182/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...