7. na zahájení veřejné zakázky na služby "Správce stavby - Polyfunkční budova Černý Most - Opakované řízení" zadávané v nadlimitním řízení

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 187/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


14. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 03.04.2023

č. 187/RMČ/2023


na zahájení veřejné zakázky na služby "Správce stavby - Polyfunkční budova Černý Most - Opakované řízení" zadávané v nadlimitním řízení


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na služby „Správce stavby – Polyfunkční budova Černý Most – opakované řízení“ zadávané v nadlimitním řízení, včetně souvisejícího návrhu smlouvy dle přílohy č. 2

  0

 2. zahájení veřejné zakázky na služby „Správce stavby – Polyfunkční budova Černý Most – opakované řízení“ zadávané v nadlimitním řízení

  0

II. jmenuje

 1. k veřejné zakázce na služby „Správce stavby – Polyfunkční budova Černý Most – opakované řízení“ zadávané v nadlimitním řízení komisi pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 3 

  0

III. ukládá

 1. zajistit zahájení veřejné zakázky na služby „Správce stavby – Polyfunkční budova Černý Most – opakované řízení“ zadávané v nadlimitním řízení

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 14.04.2023

  0


Na vědomí:

OI, OŘEŠ

7. na zahájení veřejné zakázky na služby "Správce stavby - Polyfunkční budova Černý Most - Opakované řízení" zadávané v nadlimitním řízení
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 187/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...