13. na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 221/428 (etapa B+C), k.ú. Černý Most, na dobu určitou se společností BELSTAV CZ, s.r.o.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 193/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


14. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 03.04.2023

č. 193/RMČ/2023


na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 221/428 (etapa B+C), k.ú. Černý Most, na dobu určitou se společností BELSTAV CZ, s.r.o.


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 221/428, k.ú. Černý Most, o výměře 52 m2 na dobu určitou se společností BELSTAV CZ, s.r.o., IČO: 26166321, dle přílohy č. 6

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 221/428, k.ú. Černý Most, o výměře 52 m2 na dobu určitou se společností BELSTAV CZ, s.r.o.

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 11.04.2023

    0


Na vědomí:

OSM, OŘEŠ

13. na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 221/428 (etapa B+C), k.ú. Černý Most, na dobu určitou se společností BELSTAV CZ, s.r.o.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 193/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...