5. na uzavření smlouvy o zajištění ubytování včetně stravování a prostor pro účastníky vzdělávacího semináře pro pěstouny v r. 2023

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 185/RMČ/2023
Předkladatel: Hejrovská Aneta
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


14. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 03.04.2023

č. 185/RMČ/2023


na uzavření smlouvy o zajištění ubytování včetně stravování a prostor pro účastníky vzdělávacího semináře pro pěstouny v r. 2023


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. uzavření smlouvy o zajištění ubytování včetně stravování a prostor pro účastníky vzdělávacího semináře pro pěstouny v roce 2023 se spol. Wellness Trhovky, a.s., IČO: 09797297, se sídlem Českobrodská 1174, 198 00 Praha 9 – Kyje, mimo režim interní směrnice QS 74-01 Zadávání veřejných zakázek, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

    0

II. ukládá

  1. zajistit veškerá právní jednání dle bodu I. tohoto usnesení 

    Zodpovídá: Aneta Hejrovská, člen rady

    Termín plnění: 31.05.2023

    0


Na vědomí:

OSVZ, OŘEŠ, OPKČ

5. na uzavření smlouvy o zajištění ubytování včetně stravování a prostor pro účastníky vzdělávacího semináře pro pěstouny v r. 2023
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 185/RMČ/2023
Předkladatel: Hejrovská Aneta

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...