6. na 5. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 186/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


14. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 03.04.2023

č. 186/RMČ/2023


na 5. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. 5. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023 - dle přílohy

   

  schválený rozpočet 

  příjmy                                                                                       333.938,10 tis. Kč

  výdaje                                                                                      662.948,10 tis. Kč

  financování                                                                              329.010,00 tis. Kč   

   

  rozpočet po 4. rozpočtovém opatření ke dni 22. 3. 2023         

  příjmy                                                                                        349.902,20 tis. Kč

  výdaje                                                                                        708.016,80 tis. Kč

  financování                                                                                358.114,60 tis. Kč

   

  rozpočet po 5. rozpočtovém opatření ke dni 29. 3. 2023

  příjmy                                                                                         349.907,20 tis. Kč

  výdaje                                                                                        763.377,90 tis. Kč

  financování                                                                                413.470,70 tis. Kč

   

                                                                   

   

   

  0

II. ukládá

 1. předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 20.06.2023

  0


Na vědomí:

OŘEŠ

6. na 5. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 186/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...