9. na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemek parc. č. 1072/172, k. ú. Hloubětín, se společností CETIN a.s.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 189/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


14. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 03.04.2023

č. 189/RMČ/2023


na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemek parc. č. 1072/172, k. ú. Hloubětín, se společností CETIN a.s.


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. návrh na uzavření  smlouvy  o zřízení služebnosti na pozemek parc. č. 1072/172, k. ú. Hloubětín, se společností CETIN a.s., IČO  04084063, viz příloha č. 9

    0

II. ukládá

  1. zajistit  uzavření  smlouvy  o zřízení služebnosti na pozemek parc. č. 1072/172, k. ú. Hloubětín, se společností CETIN a.s., IČO  04084063

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 30.06.2023

    0


Na vědomí:

OSM, OPKČ, OŘEŠ

9. na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemek parc. č. 1072/172, k. ú. Hloubětín, se společností CETIN a.s.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 189/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...