11. na přijetí daru od sponzora pro zajištění akce „Den Země na Praze 14“ pořádané dne 20. 4. 2023

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 191/RMČ/2023
Předkladatel: Liška Jan, Ing.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


14. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 03.04.2023

č. 191/RMČ/2023


na přijetí daru od sponzora pro zajištění akce „Den Země na Praze 14“ pořádané dne 20. 4. 2023


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s přijetím daru na akci „Den Země na Praze 14“ pořádané dne 20. 4. 2023 od obchodní společnosti IKEA Česká republika, s.r.o., pobočka Černý Most, Skandinávská 1/131, Praha 5 – Zličín formou dárkových předmětů

    0

II. ukládá

  1. uzavřít darovací smlouvu s IKEA Česká republika, s.r.o. dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 20.04.2023

    0


Na vědomí:

OSŘK, OŘEŠ

11. na přijetí daru od sponzora pro zajištění akce „Den Země na Praze 14“ pořádané dne 20. 4. 2023
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 191/RMČ/2023
Předkladatel: Liška Jan, Ing.

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...