8. na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo čj. 03/OŽPD/0006 s Janem Syrovátkou, IČO: 13107666

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 188/RMČ/2023
Předkladatel: Med Karel, Ing.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


14. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 03.04.2023

č. 188/RMČ/2023


na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo čj. 03/OŽPD/0006 s Janem Syrovátkou, IČO: 13107666


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 12. 2003, čj. 03/OŽPD/0006, s Janem Syrovátkou, IČO: 13107666, se sídlem Kloknerova 2216/2, 148 00 Praha 4 – Chodov, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

  0

II. ukládá

 1. zajistit veškerá právní jednání k provedení bodu I. tohoto usnesení 
   

  Zodpovídá: Ing. Karel Med, člen rady

  Termín plnění: 30.04.2023

  0


Na vědomí:

OŽP, OŘEŠ, OPKČ  

8. na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo čj. 03/OŽPD/0006 s Janem Syrovátkou, IČO: 13107666
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 188/RMČ/2023
Předkladatel: Med Karel, Ing.

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...