12. na souhlas s uzavřením smlouvy o poskytování účetních služeb pro příspěvkovou organizaci Praha 14 kulturní

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 192/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


14. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 03.04.2023

č. 192/RMČ/2023


na souhlas s uzavřením smlouvy o poskytování účetních služeb pro příspěvkovou organizaci Praha 14 kulturní


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s uzavřením smlouvy o dílo mezi Yvetou Šimkovou, IČO: 66823480, se sídlem Dubenec 16, PSČ 545 55, a příspěvkovou organizací Praha 14 kulturní, a to mimo režim interní směrnice QS 74-01 "Zadávání veřejných zakázek", dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

    0

II. ukládá

  1. seznámit příspěvkovou organizaci Praha 14 kulturní se souhlasným stanoviskem Rady městské části Praha 14 k uzavření výše uvedené smlouvy a zajistit uzavření smlouvy de přílohy č. 1 tohoto usnesení

    Zodpovídá: Josef Kutmon, člen rady

    Termín plnění: 03.04.2023

    0


Na vědomí:

Praha 14 kulturní

12. na souhlas s uzavřením smlouvy o poskytování účetních služeb pro příspěvkovou organizaci Praha 14 kulturní
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 192/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...