16. k žádosti o změnu účelu nevyčerpaných finančních prostředků obdržených z VHP

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 196/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


14. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 03.04.2023

č. 196/RMČ/2023


k žádosti o změnu účelu nevyčerpaných finančních prostředků obdržených z VHP


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

 1. se změnou účelu nevyčerpaných finančních prostředků  určených na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních a neziskových organizacích, ve výši 1.605.100 Kč a nevyčerpaných finančních prostředků určených na sport ve výši 13.391.600 Kč, a to na účel kultura, školství, zdravotnictví a sociální oblast v celkové výši 14.996.700 Kč 

  0

 2. s odesláním žádosti (dle přílohy č.1) na Magistrát hl. m. Prahy o změnu účelu nevyčerpaných finančních prostředků  určených na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních a neziskových organizacích, ve výši 1.605.100 Kč a nevyčerpaných finančních prostředků určených na sport ve výši 13.391.600 Kč, a to na účel kultura, školství, zdravotnictví a sociální oblast v celkové výši 14.996.700 Kč 

  0

II. ukládá

 1. odeslání žádosti na Magistrát hl. m. Prahy o změnu účelu nevyčerpaných finančních prostředků určených na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních a neziskových organizacích, ve výši 1.605.100 Kč a nevyčerpaných finančních prostředků určených na sport ve výši 13.391.600 Kč, a to na účel kultura, školství, zdravotnictví a sociální oblast v celkové výši 14.996.700 Kč

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 06.04.2023

  0


Na vědomí:

OI, OŘEŠ

16. k žádosti o změnu účelu nevyčerpaných finančních prostředků obdržených z VHP
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 196/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...