3. na vyhlášení Projektu podpory intervenčních programů na základních školách 2023

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 183/RMČ/2023
Předkladatel: Krátký Jaromír
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


14. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 03.04.2023

č. 183/RMČ/2023


na vyhlášení Projektu podpory intervenčních programů na základních školách 2023


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. vyhlášení Projektu podpory intervenčních programů na základních školách 
  2023 (podmínky viz příloha)
   

  0

II. ukládá

 1. zajistit informování základních škol o podmínkách Projektu podpory intervenčních programů na základních školách 2023

  Zodpovídá: Jaromír Krátký, místostarosta

  Termín plnění: 06.04.2023

  0


Na vědomí:

osvz, ořeš

3. na vyhlášení Projektu podpory intervenčních programů na základních školách 2023
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 183/RMČ/2023
Předkladatel: Krátký Jaromír

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...