1. schválení Jednacího řádu Rady městské části Praha 14

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 458/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


93. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 01.08.2022

č. 458/RMČ/2022


schválení Jednacího řádu Rady městské části Praha 14


Rada městské části


I. schvaluje

 1. Jednací řád Rady městské části Praha 14, dle přílohy č. 1

  0

II. ukládá

 1. zajistit vydání Jednacího řádu Rady městské části Praha 14

  Zodpovídá: Mgr. Eva Koplíková, tajemník

  Termín plnění: 02.08.2022

  0

III. bere na vědomí

 1. Instrukci QI 42-02-01 „Předkládání materiálů pro jednání porady starosty, RMČ a ZMČ“, dle přílohy č. 2

  0


Na vědomí:

KÚ, odbory ÚMČ, SMP - 14, a.s., TS Prahy 14 SP, s.r.o.

1. schválení Jednacího řádu Rady městské části Praha 14
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 458/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...