24. k uzavření smlouvy o spolupráci v oblasti zprostředkování pojištění se spol. MARSH, s.r.o.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 252/RMČ/2023
Předkladatel: Koplíková Eva, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


17. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 03.05.2023

č. 252/RMČ/2023


k uzavření smlouvy o spolupráci v oblasti zprostředkování pojištění se spol. MARSH, s.r.o.


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. uzavření smlouvy o spolupráci v oblasti zprostředkování pojištění se spol. MARSH, s.r.o., IČO: 45306541, se sídlem Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

  0

II. ukládá

 1. zajistit veškerá právní jednání k provedení bodu I. tohoto usnesení 
   

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 31.05.2023

  0


Na vědomí:

KÚ, OŘEŠ, OSM, OPKČ  

24. k uzavření smlouvy o spolupráci v oblasti zprostředkování pojištění se spol. MARSH, s.r.o.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 252/RMČ/2023
Předkladatel: Koplíková Eva, Mgr.

Podkladové materiály (3)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...