12. k projektu Strategie udržitelného rozvoje 2025+

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 241/RMČ/2023
Předkladatel: Liška Jan, Ing.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


17. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 03.05.2023

č. 241/RMČ/2023


k projektu Strategie udržitelného rozvoje 2025+


Rada městské části Praha 14


I. bere na vědomí

 1. Zápis z 1. jednání projektového týmu projektu Strategie udržitelného rozvoje 2025+ ze dne 5. 4. 2023 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a harmonogram projektu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

  0

II. souhlasí

 1. s návrhem harmonogramu projektu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

  0

 2. se zpracováním strategie na období 10 let a se zpracováním Akčního plánu na období 3 let

  0

 3. se zapojením členů komisí Rady MČ Praha 14 jako odborné veřejnosti při participaci v rámci realizace projektu

  0


Na vědomí:

OSŘK, vedoucí odborů

12. k projektu Strategie udržitelného rozvoje 2025+
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 241/RMČ/2023
Předkladatel: Liška Jan, Ing.

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...