28. na uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě čj. 01/10 ze dne 14. 7. 2010 uzavřené mezi příspěvkovou organizací Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Bří. Venclíků 1140, IČO: 63832836 jako pronajímatelem a Ing. Jiřím Mamicou, IČO: 18443052 jako nájemcem

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 580/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


96. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 19.09.2022

č. 580/RMČ/2022


na uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě čj. 01/10 ze dne 14. 7. 2010 uzavřené mezi příspěvkovou organizací Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Bří. Venclíků 1140, IČO: 63832836 jako pronajímatelem a Ing. Jiřím Mamicou, IČO: 18443052 jako nájemcem


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě čj. 01/10 ze dne 14. 7. 2010 uzavřené mezi příspěvkovou organizací Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140, IČO: 63832836 jako pronajímatelem a Ing. Jiřím Mamicou, IČO: 18443052 jako nájemcem, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

    0

II. ukládá

  1. seznámit Mgr. Kláru Machovou, ředitelku Základní školy, Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140 s rozhodnutím Rady městské části Praha 14

    Zodpovídá: PhDr. Zuzana Jelenová, místostarostka

    Termín plnění: 30.09.2022

    0


Na vědomí:

OŘEŠ, OPKČ, ZŠ Bří Venclíků

28. na uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě čj. 01/10 ze dne 14. 7. 2010 uzavřené mezi příspěvkovou organizací Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Bří. Venclíků 1140, IČO: 63832836 jako pronajímatelem a Ing. Jiřím Mamicou, IČO: 18443052 jako nájemcem
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 580/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...