34. na uzavření směnné smlouvy se společností Sipadus a.s.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 586/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


96. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 19.09.2022

č. 586/RMČ/2022


na uzavření směnné smlouvy se společností Sipadus a.s.


Rada městské části Praha 14


I. doporučuje

  1. schválit návrh na uzavření směnné smlouvy se společností Sipadus a.s.., IČ 04297377, bez doplatku,  viz příloha č. 7

    0

II. ukládá

  1. předložit návrh na uzavření směnné smlouvy se společností Sipadus a.s.., IČ 04297377, bez doplatku,  viz příloha č. 7 dle návrhu smlouvy, na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 20.12.2022

    0


Na vědomí:

OSM, OPKČ, OŘEŠ

34. na uzavření směnné smlouvy se společností Sipadus a.s.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 586/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...