8. pravidelné jednání Rady městské části

Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 6. 2. 2023 15:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 738, Bobkova ul., Praha 9
Číslo usnesení
048/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
na schválení smlouvy o výkonu funkce
Číslo usnesení
049/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Mitáš Vladimír
Poř. číslo
4.
Jednání
na schválení revize instrukce QI 42-02-04 Úprava podmínek práva svobodného přístupu k informacím
Číslo usnesení
050/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
5.
Jednání
k rozhodnutí zadavatele o námitkách proti rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení „Energetická renovace objektů MŠ v Praze 14 IV“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
Číslo usnesení
051/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
6.
Jednání
na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci č. j. 0839/2017/OI/1101 – „Energetický management s automatickým zápisem dat“
Číslo usnesení
052/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
7.
Jednání
k záměru pronájmu a úplatnému převodu části pozemku o výměře 55m2 a 69m2 parc. č. 2825/12, k.ú. Kyje, ul. U Rybníka, ve vlastnictví hl. m. Prahy, které jsou užívány vlastníky sousedních pozemků parc. č. 997, 998/2 a 999, k.ú. Kyje
Číslo usnesení
053/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
8.
Jednání
ke svěření pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy parc.č. 2825/11 a 2825/12, k.ú. Kyje do správy nemovitostí MČ Praha 14. Jedná se o pozemky pod panelovou obslužnou komunikací podél Kyjského rybníka.
Číslo usnesení
054/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
9.
Jednání
k žádosti OCP MHMP k odsvěření pozemků parc. č. 2815/14, 2816, 100/2, 110/3, 84/19, 2626/69 a 126/2, v k.ú. Kyje, pro zajištění jednotné správy a údržby. Dále OCP MHMP žádá o odsvěření pozemků parc. č. 1332/2,1332/3 a 1332/4, k. ú. Kyje, které budou následně sceleny s pozemky Kyjského rybníka, který je v majetku hl. m. Prahy.
Číslo usnesení
055/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
10.
Jednání
k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o vydání stanoviska k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 2670/12 k. ú. Kyje o výměře cca 101 m2, případně 2 m2 pro společnost PERLIT PRAHA spol. s r. o.
Číslo usnesení
056/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
11.
Jednání
na uzavření smlouvy o výpůjčce plochy určené k pořádání kampaně Den Země s TSK hl. m. Prahy, a.s.
Číslo usnesení
057/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Liška Jan, Ing.
Poř. číslo
12.
Jednání
na odvolání a jmenování členů dozorčí rady, schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady a schválení změn uzavřených smluv o výkonu funkce - v působnosti valné hromady (jediného společníka) společnosti Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o., IČO: 242 49 955
Číslo usnesení
058/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
13.
Jednání
na uzavření dodatku č. 1 na prodloužení realizace projektu „Komunitní centrum Kardašovská III.“
Číslo usnesení
059/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
14.
Jednání
na obsazení školské rady ZŠ Chvaletická za zřizovatele MČ Praha 14
Číslo usnesení
060/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
8. pravidelné jednání Rady městské části
Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 6. 2. 2023 15:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...