18. na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Poskytování služeb projektové a procesní podpory“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 475/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


93. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 01.08.2022

č. 475/RMČ/2022


na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Poskytování služeb projektové a procesní podpory“


Rada městské části


I. bere na vědomí

 1. zprávu o posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Poskytování služeb projektové a procesní podpory“

  0

II. rozhodla

 1. o výběru dodavatele AQE advisors, a.s., IČO: 26954770, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Poskytování služeb projektové a procesní podpory“, jehož nabídka, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení, byla podle hodnotícího kritéria vyhodnocena jako nejvýhodnější a se kterým bude uzavřena smlouva

  0

III. ukládá

 1. zajistit veškerá právní jednání související s ukončením zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Poskytování služeb projektové a procesní podpory“, včetně uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 16.08.2022

  0


Na vědomí:

OI, OPKČ, OŘEŠ

18. na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Poskytování služeb projektové a procesní podpory“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 475/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...