17. k nákupu energií na Českomoravské komoditní burze pro městskou část Praha 14 a její příspěvkové organizace, Správu majetku Praha 14, a. s. a TSP 14 SP, s.r.o.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 474/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


93. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 01.08.2022

č. 474/RMČ/2022


k nákupu energií na Českomoravské komoditní burze pro městskou část Praha 14 a její příspěvkové organizace, Správu majetku Praha 14, a. s. a TSP 14 SP, s.r.o.


Rada městské části


I. souhlasí

 1. se zahájením centralizovaného nákupu elektrické energie a plynu na Českomoravské komoditní burze pro roky 2023 až 2024 pro městskou část Praha 14 a její příspěvkové organizace, Správu majetku Praha 14, a. s. a TSP 14 SP, s.r.o. a to postupným nákupem nebo jednorázovým nákupem s vybraným dohodcem FIN-servis, a. s.

  0

II. zmocňuje

 1. vedoucího Odboru investic a zaměstnance vykonávajícího energetický management ÚMČ Praha 14 k realizaci nákupu energií dle tohoto usnesení

  0

III. ukládá

 1. zajistit zahájení nákupu energií na Českomoravské komoditní burze pro městskou část Praha 14 a její příspěvkové organizace, Správu majetku Praha 14, a. s. a TSP 14  SP, s.r.o. dle tohoto usnesení

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 30.09.2022

  0


Na vědomí:

OI, OŘEŠ

17. k nákupu energií na Českomoravské komoditní burze pro městskou část Praha 14 a její příspěvkové organizace, Správu majetku Praha 14, a. s. a TSP 14 SP, s.r.o.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 474/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...