6. připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb., hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve změně pozdějších předpisů (příloha č. 1.)

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 463/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


93. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 01.08.2022

č. 463/RMČ/2022


připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb., hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve změně pozdějších předpisů (příloha č. 1.)


Rada městské části


I. schvaluje

  1. připomínky k obecně závazné vyhlášce, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1.

    0

II. ukládá

  1. odeslat připomínky k obecně závazné vyhlášce, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů.

    Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

    Termín plnění: 01.08.2022

    0


Na vědomí:

OD, OŽP 

6. připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb., hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve změně pozdějších předpisů (příloha č. 1.)
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 463/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...