23. k uzavření Smlouvy o zajištění stravovacích služeb a dodávek obědů pro žáky a zaměstnance ZŠ Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 mezi Základní školou, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 a spol. Globus ČR, v.o.s.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 480/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


93. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 01.08.2022

č. 480/RMČ/2022


k uzavření Smlouvy o zajištění stravovacích služeb a dodávek obědů pro žáky a zaměstnance ZŠ Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 mezi Základní školou, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 a spol. Globus ČR, v.o.s.


Rada městské části


I. schvaluje

 1. uzavření Smlouvy o zajištění stravovacích služeb a dodávek obědů pro žáky a zaměstnance ZŠ Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 mezi Základní školou, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964, IČO: 61386618 a spol. Globus ČR, v.o.s., IČO: 63473291, mimo režim interní směrnice QS 74-01 Zadávání veřejných zakázek, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

   

  0

 2. poskytnutí příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 ve výši 1.400.000 Kč, který bude primárně použit za účelem finančního dokrytí stravovacích služeb a dodávek obědů dle bodu 1.

  0

 3. rozpočtové opatření dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

   

   

  0

II. ukládá

 1. informovat ředitele Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 o stanovisku Rady městské části Praha 14 dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: PhDr. Zuzana Jelenová, místostarostka

  Termín plnění: 05.08.2022

  0


Na vědomí:

ZŠ Vybíralova, OŘEŠ, OPKČ

23. k uzavření Smlouvy o zajištění stravovacích služeb a dodávek obědů pro žáky a zaměstnance ZŠ Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 mezi Základní školou, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 a spol. Globus ČR, v.o.s.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 480/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...