19. na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Modernizace webových stránek městské části Praha 14“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 476/RMČ/2022
Předkladatel: Jaromír Krátký
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


93. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 01.08.2022

č. 476/RMČ/2022


na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Modernizace webových stránek městské části Praha 14“


Rada městské části


I. bere na vědomí

 1. zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 26. 7. 2022 k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Modernizace webových stránek městské části Praha 14“

  0

II. rozhodla

 1. o výběru dodavatele YOUR SYSTEM, spol. s r.o., IČO: 00174939, se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvýhodnější a se kterým bude uzavřena smlouva

  0

III. ukládá

 1. zajistit veškerá právní jednání související s ukončením zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Modernizace webových stránek městské části Praha 14“, včetně uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

  Zodpovídá: Jaromír Krátký, místostarosta

  Termín plnění: 30.09.2022

  0


Na vědomí:

OIKT, OŘEŠ, OSŘK, OPKČ

19. na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Modernizace webových stránek městské části Praha 14“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 476/RMČ/2022
Předkladatel: Jaromír Krátký

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...