5. na 11. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 462/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


93. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 01.08.2022

č. 462/RMČ/2022


na 11. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022


Rada městské části


I. schvaluje

 1. 11. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022 - dle přílohy

   

        schválený rozpočet

           příjmy                                                                               387.120,20 tis. Kč

           výdaje                                                                               541.284,90 tis. Kč

           financování                                                                       154.164,70 tis. Kč

   

        rozpočet po 10. rozpočtovém opatření ke dni 4. 7. 2022  

          příjmy                                                                                609.389,50 tis. Kč

          výdaje                                                                             1.043.204,40 tis. Kč  

          financování                                                                        433.814,90 tis. Kč

   

       rozpočet po 11. rozpočtovém opatření ke dni 26. 7. 2022

          příjem                                                                                 609.526,80 tis. Kč 

          výdaje                                                                             1.043.341,70 tis. Kč

          financování                                                                        433.814,90 tis. Kč

   

   

  0

II. ukládá

 1. předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 31.12.2022

  0


Na vědomí:

OŘEŠ

5. na 11. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 462/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...