12. k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Výměna uzavíracích armatur na ÚT v budově ZŠ Generála Janouška – opakované řízení“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 469/RMČ/2022
Předkladatel: Jelenová Zuzana, PhDr.
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


93. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 01.08.2022

č. 469/RMČ/2022


k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Výměna uzavíracích armatur na ÚT v budově ZŠ Generála Janouška – opakované řízení“


Rada městské části


I. bere na vědomí

 1. protokol z jednání hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky „Výměna uzavíracích armatur na ÚT v budově ZŠ Generála Janouška – opakované řízení“

  0

II. rozhodla

 1. v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky „Výměna uzavíracích armatur na ÚT v budově ZŠ Generála Janouška – opakované řízení“ na základě doporučení hodnotící komise o výběru nabídky uchazeče

  Obchodní firma:         Lüger group s.r.o.

  Sídlo:                         Študlov 42, 756 12 Študlov

  IČO:                           099 52 284

  0

III. ukládá

 1. zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Výměna uzavíracích armatur na ÚT v budově ZŠ Generála Janouška – opakované řízení“ s rozhodnutím zadavatele

  Zodpovídá: PhDr. Zuzana Jelenová, místostarostka

  Termín plnění: 03.08.2022

  0

 2. zajistit v souladu s § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platných předpisů, uzavření SoD k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky „Výměna uzavíracích armatur na ÚT v budově ZŠ Generála Janouška – opakované řízení“

  Zodpovídá: PhDr. Zuzana Jelenová, místostarostka

  Termín plnění: 11.08.2022

  0


Na vědomí:

OI, OŘEŠ, ZŠ Generála Janouška

12. k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Výměna uzavíracích armatur na ÚT v budově ZŠ Generála Janouška – opakované řízení“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 469/RMČ/2022
Předkladatel: Jelenová Zuzana, PhDr.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...