21. k podání žádosti o dotaci - Projekt Integrace držitelů dočasné ochrany na Praze 14 v roce 2022

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 478/RMČ/2022
Předkladatel: Martin Kouklík
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


93. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 01.08.2022

č. 478/RMČ/2022


k podání žádosti o dotaci - Projekt Integrace držitelů dočasné ochrany na Praze 14 v roce 2022


Rada městské části


I. schvaluje

 1. podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu (dle přílohy č. 1) na výdaje realizované v rámci dotačního titulu Ministerstva vnitra na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni na základě usnesení vlády ČR ze dne 18. ledna 2016 Aktualizovaná koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu

  0

 2. finanční spoluúčast ve výši maximálně 60.500,- Kč (5% z celkových nákladů na projekt)

  0

II. ukládá

 1. zajistit podání žádosti o souhlas s přijetím dotace v souladu se Statutem hl. m. Prahy

  Zodpovídá: Martin Kouklík, člen rady

  Termín plnění: 31.08.2022

  0


Na vědomí:

OŘEŠ, OI-OPŘ

21. k podání žádosti o dotaci - Projekt Integrace držitelů dočasné ochrany na Praze 14 v roce 2022
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 478/RMČ/2022
Předkladatel: Martin Kouklík

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...