13. k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o nové stanovisko k převzetí pozemků parc. č. 708/38 a 708/39, k. ú. Hloubětín, do svěřené správy městské části Praha 14

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 470/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


93. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 01.08.2022

č. 470/RMČ/2022


k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o nové stanovisko k převzetí pozemků parc. č. 708/38 a 708/39, k. ú. Hloubětín, do svěřené správy městské části Praha 14


Rada městské části


I. souhlasí

  1. s převzetím pozemků parc. č. 708/38 a 708/39, k. ú. Hloubětín  do správy městské části Praha 14

    0

II. ukládá

  1. zajistit odeslání rozhodnutí Rady MČ Praha 14, odboru hospodaření s majetkem MHMP

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 24.08.2022

    0


Na vědomí:

OSM

13. k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o nové stanovisko k převzetí pozemků parc. č. 708/38 a 708/39, k. ú. Hloubětín, do svěřené správy městské části Praha 14
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 470/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...