11. na schválení podmínek a vyhlášení otevřené dvoufázové výtvarné projektové soutěže o návrh "Vybíralka 2024 – umění pro Vybíralku“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 468/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


93. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 01.08.2022

č. 468/RMČ/2022


na schválení podmínek a vyhlášení otevřené dvoufázové výtvarné projektové soutěže o návrh "Vybíralka 2024 – umění pro Vybíralku“


Rada městské části


I. bere na vědomí

 1. znění soutěžních podmínek a zadání výtvarné projektové soutěže o návrh "Vybíralka 2024 - umění pro Vybíralku", zpracované administrátorem soutěže, společností MOBA studio s.r.o., se sídlem Turkmenská 1420/2, Praha 10

  0

 2. stanovisko České komory architektů potvrzující regulérnost soutěžních podmínek

  0

 3. informaci o souhlasu poroty z ustavující schůze se soutěžními podmínkami a se zadáním soutěže

  0

II. schvaluje

 1.  soutěžní podmínky a zadání otevřené dvoufázové výtvarné soutěže  o návrh "Vybíralka 2024 - umění pro Vybíralku"

  0

 2. vyhlášení otevřené dvoufázové výtvarné soutěže  o návrh " Vybíralka 2024 - umění pro Vybíralku"

  0

 3. zadání navazující veřejné zakázky jako jednací řízení bez uveřejnění

  0

III. ukládá

 1. podepsat znění soutěžních podmínek otevřené dvoufázové výtvarné soutěže  o návrh "Vybíralka 2024 - umění pro Vybíralku"

  Zodpovídá: PhDr. Zuzana Jelenová, místostarostka

  Termín plnění: 05.08.2022

  0

 2. zajistit vypsání a administraci otevřené dvoufázové výtvarné soutěže  o návrh "Vybíralka 2024 - umění pro Vybíralku"

  Zodpovídá: PhDr. Zuzana Jelenová, místostarostka

  Termín plnění: 08.08.2022

  0


Na vědomí:

OSM UUR

11. na schválení podmínek a vyhlášení otevřené dvoufázové výtvarné projektové soutěže o návrh "Vybíralka 2024 – umění pro Vybíralku“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 468/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...