39. na předkládání materiálu valné hromadě společnosti TS Prahy 14 SP, s.r.o. - v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o., IČO: 24249955

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 422/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


91. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 29.06.2022

č. 422/RMČ/2022


na předkládání materiálu valné hromadě společnosti TS Prahy 14 SP, s.r.o. - v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o., IČO: 24249955


Rada městské části


I. zásadně odmítá

  1. jakékoli úpravy dříve schválených podkladů dozorčí radou společnosti Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o.

    0

II. vyzývá

  1. dozorčí radu společnosti Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o., aby prověřila postup při předkládání materiálu valné hromadě při zpracování Účetní závěrky a Výroční zprávy za rok 2021 a činila kroky potřebné k nápravě

    0


Na vědomí:

TSP 14 SP, s.r.o.

39. na předkládání materiálu valné hromadě společnosti TS Prahy 14 SP, s.r.o. - v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o., IČO: 24249955
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 422/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...