27. na ukončení platnosti rámcové dohody č.: 0087/2021/OD/1101 "Opravy motoristických a nemotoristických komunikací" s firmou Jiří Toman

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 410/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


91. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 29.06.2022

č. 410/RMČ/2022


na ukončení platnosti rámcové dohody č.: 0087/2021/OD/1101 "Opravy motoristických a nemotoristických komunikací" s firmou Jiří Toman


Rada městské části


I. nesouhlasí

 1. s ukončením platnosti rámcové dohody čj.: 0087/2021/OD/1101 na opravu motoristických a nemotoristických komunikací s  firmou Jiří Toman   IČ 12540731 dohodou ke dni 30.6.2022 resp. ke dni 31.7.2022 dle návrhu firmy Jiří Toman (příloha č. 1 tohoto materiálu)

  0

II. bere na vědomí

 1. výpověď rámcové dohody čj.: 0087/2021/OD/1101 na opravu motoristických a nemotoristických komunikací s firmou Jiří Toman IČ 12540731 dle bodu 13.4 smlouvy a skončení její platnosti uplynutím 4 měsíční výpovědní doby, která začíná běžet od 1.7.2022

  0

III. ukládá

 1. zajistit všechny úkony související s ukončením výše uvedené rámcové dohody ke dni 31.10.2022 a zároveň vypsání výběrového řízení na zajištění oprav motoristických  a nemotoristických komunikací ve správě MČ Praha 14

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 31.10.2022

  0


Na vědomí:

OPKČ, OD

27. na ukončení platnosti rámcové dohody č.: 0087/2021/OD/1101 "Opravy motoristických a nemotoristických komunikací" s firmou Jiří Toman
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 410/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...